Ψάχνουμε για έναν Junior Digital Marketing Professional!

Requirements

• 1+ years Digital Marketing (performance) experience; including but not limited to search, social, display and re-marketing
• Hands on experience managing an AdWords account
• Experience working within Facebook Ads Manager
• Knowledge in Google Analytics, and Keyword Planner
• Strong analytical and numerical skills and high attention to detail
• Good Copywriting skills

It will be nice if you could also bring the following:

• Current certification across Google AdWords / Analytics
• Facebook Blueprint certification optional but desirable
• Solid understanding of performance led digital strategies and technologies, including ad serving concepts
• Proven success in developing and implementing paid strategies that focus on ROI and ROAS
• Ability to use analytics and insights to identify, test and implement new opportunities

 

Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργή κάρτα ανεργίας πάνω από τρεις μήνες και ο υποψήφιος είναι από 18-29 χρονών να αναφέρεται για την πιθανότητα πρόσληψης μέσω προγράμματος.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το [email protected]