Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητος στην μετά-covid εποχή. Αναβαθμίστε ψηφιακά την επιχείρησή σας, μέσω του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”, με επιδότηση έως 90%. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, όλων των προγραμμάτων, αναμένεται να ανοίξει στις 22 Ιουνίου 2022.

Το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 – 7001420.

Μπορούν να γίνουν αποδεκτά, για εξαργύρωση κουπονιών, τιμολόγια, τα οποία θα εκδοθούν από τις 22/6 και μετά, με το ρίσκο της μη έγκρισης του Προμηθευτή, της λύσης ή του Δικαιούχου. Αυτό βοηθά τους πελάτες που θέλουν να αγοράσουν ανεξαρτήτως προγράμματος, να μην αναβάλουν την αγορά περιμένοντας το κουπόνι. Μπορούν να κάνουν την αγορά, να αιτηθούν το κουπόνι και αν τους εγκριθεί να επιδοτηθούν κανονικά.

 

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Η δράση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί τμήμα του Εθνικού Σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Σκοπός της δράσης είναι να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, αναβαθμίζοντας την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Συγκεκριμένα,  μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου:

 • Να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • Να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • Να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MME” θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Κατηγορίες Προγράμματος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά την αγορά/ αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξη αυτών και κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

 • Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία MME
  παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.
 • Πρόγραμμα ΙΙ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
  παρέχει επιδότηση ψηφιακών επενδύσεων, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.
 • Πρόγραμμα IΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές
  περιλαμβάνει την αναβάθμιση ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών:

[Α] Κωδικός [Β] Προτεραιότητα [Γ] Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας
Α.01.01  

(1)

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού/ διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02 Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
Α.01.03 Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Α.01.04 Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Α.01.05 Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing)
Α.01.06 Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07 Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08 Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09 Industrial data platform templates and software
A.01.10 Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
Α.02.01

(2)

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνονται επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.)
Α.02.02 Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Α.02.03 Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04 Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/ Virtual PBX
Α.03.01

(3)

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02 Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03 Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04 Εργαλεία/ connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
Α.04.01

(4)

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/ EDR, Data Loss Prevention
Α.04.02 Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/ υπηρεσία: SOC service
Α.04.03 Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04 Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/ compliance solutions
Α.04.05 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06 Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

Συμπληρωματικές υπηρεσίες που γίνονται δεκτές προς επιδότηση είναι:

[Α] Κωδικός [Β] Θεματική Ενότητα [Γ] Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας [Δ] Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες [E] Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 30% επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.02 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.03 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης

 

 

Για να είστε δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία

ΕΜΕ*

1

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

2

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ

3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

 

* ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)
Ο αριθμός των απασχολούμενων εκφράζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε εργάστηκε – έχοντας πλήρες ωράριο –  μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής, για όλο το έτος αναφοράς, μετράται ως μια μονάδα. Όσοι δεν εργάστηκαν σε όλο το έτος αναφοράς ή η απασχόληση αυτών ήταν μερική ή εποχική, προσμετρώνται ως κλάσματα μιας ΕΜΕ.

 

ψηφιακός μετασχηματισμός

 

Αναλυτικά για τους δικαιούχους ανά κατηγορία:

Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3)

Αιτήσεις Χρηματοδότησης από δυνητικούς Δικαιούχους για τις εν λόγω Κατηγορίες Ενεργειών μπορούν να υποβάλλονται, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται στις εν λόγω Κατηγορίες Ενεργειών, με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6):

Αιτήσεις Χρηματοδότησης από δυνητικούς Δικαιούχους ειδικά για τις συγκεκριμένες Κατηγορίες Ενεργειών, μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται στις εν λόγω Κατηγορίες Ενεργειών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

 

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

Κατηγορία Δικαιούχων Προϋπολογισμός Προγράμματος
Κατηγορία 1: 90.000.000,00 €
Κατηγορία 2: 40.000.000,00 €
Κατηγορία 3: 30.000.000,00 €
Κατηγορία 4: 20.000.000,00 €

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επίσημο κρατικό έγγραφο παρακάτω: PDF από το digitalsme.gov.gr

ή καλέστε μας στο 2311 296 521

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας, και οι experts μας θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας.

contact icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε περισσότερους πελάτες? Ελάτε να σας βοηθήσουμε!
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 2311296521