Τι είναι το λογότυπο και ποιος ο σωστός σχεδιασμός του;

Το λογότυπο είναι ο μοναδικός τρόπος, με τον οποίο αποδίδεται ένα όνομα ή μια επωνυμία. Αποτελεί το ισχυρότερο οπτικό μέσο […]